Kompetisie Reëls

Tafelberg Fotografieklub

Tafklub bied een keer per maand (van Januarie tot November) ‘n interne klubkompetisie aan. Die kompetisies bied twee moontlike mediums – gedruk en digitaal, en in elke medium is daar twee moontlike kategorieë – Vaste en Ope. Die tema vir die vaste kategorie word vooruit bepaal vir elke kompetisie – sien die kalender op die webblad. In die Vaste kategorie moet fotos die tema primêr uitbeeld en ‘n direkte verband met die tema hê.

Gedrukte en digitale fotos word apart beoordeel en aparte wenners word aangewys per kategorie in elke medium.

Dieselfde foto mag nie meer as een keer vir ‘n klubkompetisie ingeskryf word nie, selfs nie eers in ‘n ander medium nie. (Dieselfde foto mag egter vir verskillende Salon kompetisies ingeskryf word.) Fotos moet deur die fotograaf self geneem word.

Digitale inskrywings word via Photovault gedoen en die sluitingsdatum is 23:59 op die Saterdag voor die kompetisie. (Instruksies is beskikbaar op die Kompetisies blad op die web.) Grootte van digitale fotos: 96 dpi, maks 1920 pixels wyd, maks 1080 pixels hoog en maks 2mb groot. (Sien ook onder aan dokument vir tekeninge ter illustrasie.)

Gedrukte inskrywings. Digitale weergawe van gedrukte inskrywings moet ook na photovault ingeskryf word op dieselfde wyse as hierbo uiteengesit. Moet in ‘n monteerbord op die aand van die kompetisie teen 18:30 voorgelê word met die nodige inskrywingsvorms aangeheg. Grootte van inskrywings kan wissel tussen A4 (203mm x 305mm) en A3 (305mm x 457mm), nie noodwendig met die spesifieke dimensies nie. Die foto moet in ‘n monteerbord (mounting) aangebied word wat nie ‘n raam (“border”) van 50mm oorskrei nie, d.w.s. die montering se maks grootte is 397mm x 520mm vir ‘n A3 foto. Die inskrywingsvorm is beskikbaar op die webblad onder die Kompetisies tab. Beide dele moet volledig ingevul en uitgeknip word, en die een deel agteraan die foto vasgeheg word om die korrekte orientasie aan te dui. Monterings kan bestel word by The Framed Feather, Tel: 021 949 8419, adres H/v Duminy en 12de laan, Boston (naby Brights).

‘n Maksimum van 4 fotos kan ingeskryf word per kompetisie, met ‘n maksimum van 2 per medium (gedruk of digitaal, vaste of ope)

Voorbeeld van toelaatbare aantal inskrywings: As drie (3) fotos ingeskryf word in die digitale medium, dan kan die fotograaf kies in watter kategorie (ope of vaste) hy die ander 1 foto wil inskryf, en in watter kategori. Dit beteken dan dat hy net 2 fotos in die gedrukte medium mag inskryf (om by ‘n totaal van 4 uit te kom), en daar kan hy dan besluit of altwee in dieselfde kategorie (vaste of ope) of 1 in elke kategorie ingeskryf moet word.

Verduideliking van grootte beperkings vir digitale fotos

Portret (Portrait) Fotos moet ‘n maksimum van 1080 pixels op die vertikale sy hê met ‘n dpi van 96 en maksimum grootte (“file size”) van 2mb.

Landskap (Landscape) Fotos moet ‘n maksimum van 1920 pixels op die dwars/horisontale sye wees en tot ‘n maksimum van 1080 pixels op die vertikale sye met ‘n dpi van 96 en maksimum grootte (“file size”) van 2mb.

Sterstatus stelsel

Wanneer ‘n fotograaf aansluit by die klub is hy/sy outomaties ‘n 1-ster. As die lid voorheen aan ‘n ander klub verbonde was mag sy/haar vorige toekennings in ag geneem word vir die bepaling van die sterstatus.

Toekennings in klubkompetisies word op ‘n glyskaal volgens ‘n lid se sterstatus gedoen. Sien die tabel hieronder. Hierdie toekennings word dan in punte omgeskakel word om ster-punte te verkry. (Brons=1, Silwer=2, Goud=3, Meriete=4, en 1 addisionele punt vir ‘n kategorie wen.) Tans vind beoordeling plaas as ‘n punt uit 30.

Foto punt uit 30
Status 1-Ster 2-Ster 3-Ster 4-Ster 5-Ster Meester
Geen toekenning 00 – 09 00 – 11 00 – 13 00 – 15 00 – 15 00 – 15
Brons  (1 punt) 10 – 13 12 – 15 14 – 17 16 – 19 16 – 19 16 – 19
Silwer (2 punte) 14 – 17 16 – 19 18 – 21 20 – 23 20 – 23 20 – 23
Goud  (3 punte) 18 – 26 20 – 26 22 – 26 24 – 26 24 – 26 24 – 26
Meriete  (4 punte) 27 – 30 27 – 30 27 – 30 27 – 30 27 – 30 27 – 30

Vordering na ‘n volgende sterstatus

‘n Lid vorder deur punte en goue toekennings te versamel in klub en salon kompetisies. Punte word verkry deur brons, silwer, goue en meriete toekennings wat in kompetisies verwerf word.  Indien jou foto ‘n kategorie wenner vir die aand is word daar ‘n bonuspunt by jou totaal gevoeg.

‘n Vasgestelde aantal goue/meriete toekennings en punte word benodig om te vorder na ‘n volgende ster status. Vir die meer senior statusse word salon punte addisioneel vereis.

Vanaf begin 2013 is daar net een kombineerde ster status, en punte verdien in gedrukte en/of digitale mediums dra by tot hierdie ster status.

Om te vorder na ‘n volgende ster status moet ‘n klublid aan al die gespesifiseerde kriteria voldoen,  bv. om te vorder van ‘n 3 ster na ‘n 4-ster moet jy ten minste 168 klubpunte EN 42 Goud/COM toekennings verwerf het, EN jy moes reeds 6 punte met salon toekennings verwerf het.

Vordering Klubpunte Aantal Goud/COM Salonpunte
1 – 2 ster 24 6
2 – 3 ster 72 18
3 – 4 ster 168 42 6
4 – 5 ster 288 72 26
5 ster – Meester 488 122 86

Salon toekennings

Fotografieklubs in Suid-Afrika bied salon kompetisies aan onder die vaandel van die PSSA. Elke salon kompetisie het sy eie reëls en kategorieë waarin ingeskryf kan word. Enige lid van ‘n fotografieklub (nie nodig om ‘n lid van die PSSA te wees nie) mag dan foto’s inskryf in die onderskeie kategorieë, gewoonlik teen ‘n tarief per kategorie. Daar is gewoonlik ook ‘n beperking op die aantal foto’s wat jy per kategorie mag inskryf. Die inskrywings word deur ‘n paneel van beoordelaars beoordeel. ‘n Salon toekenning word gemaak wanneer ‘n foto in die top ±20% per kategorie eindig.  Daar is ook meriete toekennings en medaljes vir kategorie wenners.

Vir die doeleindes van ster status vordering tel  ‘n aanvaarding in ‘n nasionale salon 1 punt, ‘n meriete toekenning (COM) 2 punte, en ‘n medalje 3 punte.  Vir internasionale salonne is dit 2 punte vir ‘n aanvaarding, 3 vir ‘n meriete en 4 vir ‘n medalje.  Elke lid moet die klub bestuur in kennis stel van enige salon toekennings wat hy ontvang sodat dit in ag geneem kan word in die bepaling van jou ster status.  Stuur jou uitslae soos jy dit van die salon komitee af ontvang aan na tafklub@gmail.com.