Geskiedenis

Tafelberg Fotografieklub

Gedurende 2005 het Jan Swiegers, ‘n Sanlammer, sy idee om ‘n fotografieklub te stig met ‘n paar vriende gedeel. Dit het soveel byval gevind dat die Tafelberg Fotografieklub op 20 Augustus 2005 met 16 lede gestig is. Die klub is ge-affilieer by die PSSA (Photographic Society of South Africa) en is ook gedurende 2008 ingelyf as een van Sanlam se amptelike buitemuurse klubs, maar behou die naam Tafelberg Fotografieklub. Tans het die klub ongeveer 70 lede, wat wissel van so 17* tot 70* jaar.

Die doel van die klub is om ‘n omgewing en geleenthede te skep waar mense met ‘n belangstelling in fotografie hul passie kan uitleef, eksperimenteer, inligting met mekaar deel en hul kennis kan verbreed. Die lede verkeer gereeld sosiaal, neem deel aan kompetisies en hou ‘n jaarlikse uitstalling wat in die Sanlam kunsgalery plaasvind.

Lede vergader twee-weekliks op ‘n Dinsdagaand by Chrismar Villas, Jessiestraat, Bellville (oorkant Bellville Hoërskool). Die jaarprogram bestaan uit maandelikse kompetisies met ‘n vaste tema, wat afgewissel word met besprekingsessies of werkswinkels. Uitstappies word gereeld gereël waartydens die lede saam kan gaan fotos neem, sosiaal verkeer en by mekaar kan leer.

Die klub neem deel aan die PSSA en Wes-Kaapse jaarlikse Interklub kompetisies. Van die klub se lede het al groot suksesse behaal in verskeie nasionale en internasionale salon kompetisies. Tafklub het ook in April 2010 die klub se 1ste Nasionale Digitale Salon met groot sukses aangebied.