Tafklub Byeenkomste

Waar:

Chrismar Villas Aftree-oord
Jessiestraat
Chrismar
Bellville (agter HoĆ«rskool Bellville)  

GPS: S33 53.484 E18 38.903

Wanneer:

Sien die kalender  vir die
volgende byeenkoms.

Alle byeenkomte is 19h00

DO001 Wind Turbine 3594 Juan Venter 5
Hoe:

Kontak die bestuur per epos. 
Dit gee hul die geleentheid om u
welkom te heet.

E-pos: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
DO001 Stormagtige sonop by Kokerboomwoud 6979 Mari Botes 1